FIFA
FIFA v.3.8.1

Logga inDetta system används för att ansöka och handlägga Trafikanordningsplaner

Systemets namn (FIFA) står för Förbättrad Information För Arbete på Väg

För att sätta ut, underhålla/ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av Trafikverket. Ansökan sker med hjälp av detta system (FIFA). Trafikingenjören granskar och ger dig sedan tillstånd att utföra arbete på väg. Läs mer på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/fifa.

Information om personuppgiftshantering går att läsa på http://trafikverket.se/gdpr.

För att trafikinformera direkt till trafikledningscentralen ring följande nummer:
  • TC Gävle (Region Nord) 0920-28 07 08
  • TC Gävle (Region Mitt) 026-65 75 34
  • TC/Trafik Stockholm (Region Stockholm/Öst) 08-695 50 30
  • TC/Trafik Göteborg (Region Väst) 031-63 71 20
  • TC Malmö (Region Syd) 040-28 50 60 eller 040-28 50 63
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921