FIFA
FIFA v.3.7.0

Logga inEndast en vägsträcka per arbete Från och med 2019-04-11 så ändras möjligheten att lägga två sträckor i ett och samma vägarbete på kartan till att endast kunna lägga en sträcka. Detta för att vi ska få bättre trafikinformation. Ändringar har även gjorts i funktionen för att skicka in nytt ledningsärende på grund av ett problem som uppstått efter förra driftsättningen. Det går numera inte att registrera ledningsärenden vars beslut tagits för tidigt.

Detta system används för att ansöka och handlägga Trafikanordningsplaner

Systemets namn (FIFA) står för Förbättrad Information För Arbete på Väg

För att sätta ut, underhålla/ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av Trafikverket. Ansökan sker med hjälp av detta system (FIFA). Trafikingenjören granskar och ger dig sedan tillstånd att utföra arbete på väg. Läs mer på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/fifa.

Information om personuppgiftshantering går att läsa på http://trafikverket.se/gdpr.

För att trafikinformera direkt till trafikledningscentralen ring följande nummer:
  • TC Gävle (Region Nord) 0920-28 07 08
  • TC Gävle (Region Mitt) 026-65 75 34
  • TC/Trafik Stockholm (Region Stockholm/Öst) 08-695 50 30
  • TC/Trafik Göteborg (Region Väst) 031-63 71 20
  • TC Malmö (Region Syd) 040-28 50 60 eller 040-28 50 63
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921