FIFA
FIFA v.3.2.0

Logga inDetta system används för att ansöka och handlägga Trafikanordningsplaner

Systemets namn (FIFA) står för Förbättrad Information För Arbete på Väg

För att sätta ut, underhålla/ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av Trafikverket. Ansökan sker med hjälp av detta system (FIFA). Trafikingenjören granskar och ger dig sedan tillstånd att utföra arbete på väg. Läs mer på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/fifa.

Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921