FIFA
FIFA v.3.9.0

Logga inLäs om Ledningsärenden Observera att ledningstillstånd beslutade innan 2019-04-11 inte kan registreras som ledningsärende i FIFA. Registrera istället platsspecifik TA-plan.

FIFA byter inloggningsmetod

Insamling av personuppgifter FIFA

Under våren 2021 kommer man vid inloggning i FIFA att behöva identifiera sig genom bankID. Som förberedelse inför ändringen kommer alla som loggar in i FIFA från och med version 3.9.0 behöva lämna personuppgifter.

FIFA start/paus via e-post

Statusändringar för vägarbeten (start/paus/stopp) kommer även i fortsättningen kunna utföras utan konto i FIFA via e-postlänk. Du kommer däremot behöva identifiera dig genom bankID.

Gemensamma konton

Dagens gemensamma konton kommer låsas till en användare och därmed bli personligt. Kontot blir personligt för den användare som loggar in och anger sina personuppgifter. Du kan endast ha ett konto per person. En TA-plan eller TA kan från och med version 3.10 av FIFA delas med flera användare. Läs mer under ”Delad TA-plan/TA”.

Delad TA-plan/TA

Från och med version 3.10 av FIFA är det inte längre möjligt med gemensamma konton. Läs mer under ”Gemensamma konton”. En ägare av en TA-plan eller en TA kommer istället kunna dela med sig av TA-planen eller TA till andra användare. Ägare är den som ansökt om en TA-plan eller som tilldelats en TA. Ägaren kommer kunna dela med sig till andra eller godkänna ansökning om att andra ska kunna ta del av TA-planen eller TA. Observera att delning behöver utföras för varje TA-plan eller TA om så önskas. Hur det går till kommer framgå i FIFA.

Detta system används för att ansöka och handlägga Trafikanordningsplaner

Systemets namn (FIFA) står för Förbättrad Information För Arbete på Väg

För att sätta ut, underhålla/ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av Trafikverket. Ansökan sker med hjälp av detta system (FIFA). Trafikingenjören granskar och ger dig sedan tillstånd att utföra arbete på väg. Läs mer på Trafikverkets hemsida http://www.trafikverket.se/fifa.

Information om personuppgiftshantering går att läsa på http://trafikverket.se/gdpr.

För att trafikinformera direkt till trafikledningscentralen ring följande nummer:
  • TC Gävle (Region Nord) 0920-28 07 08
  • TC Gävle (Region Mitt) 026-65 75 34
  • TC/Trafik Stockholm (Region Stockholm/Öst) 08-695 50 30
  • TC/Trafik Göteborg (Region Väst) 031-63 71 20
  • TC Malmö (Region Syd) 040-28 50 60 eller 040-28 50 63
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921